Maria Regina Scholten Fonds

Het Maria Regina Scholten Fonds is een fonds onder beheer van de Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen. Het Maria Regina Scholten Fonds financiert onder meer praktijkgericht wetenschappelijke onderzoeken, uitgevoerd door zorgprofessionals.

Het doel van het MRS-fonds is het stimuleren en bevorderen van de interdisciplinaire kennis op WO, maar vooral HBO/MBO niveau op de gebieden van verstandelijke en van meervoudig complexe handicaps. Deze kennis dient in de eerste plaats gericht te zijn op de begeleiders en andere verzorgenden van de cliënten (hun ouders en verwanten inbegrepen) van stichting Ipse de Bruggen. De gelden in het fonds kunnen worden ingezet voor binnen het doel vallende onderzoeken, samenwerkingen, bijeenkomsten, publicaties en documentaties.

Wetenschappelijk onderzoek

Er worden meerdere onderzoeken uitgevoerd met ondersteuning van het MRS-fonds:

 • Onderzoeksproject ‘Fysieke omgeving’
  Een fijne, warme en huiselijk ingerichte omgeving die bij je past en waar je zelf invloed op hebt. Iedereen zou dit thuis moeten kunnen ervaren, ook mensen met een verstandelijke beperking. Het onderzoeksproject ‘Fysieke omgeving’ bij Ipse de Bruggen onderzoekt hoe de leefomgeving zo wordt ingericht waarbij eigen regie van cliënten blijft behouden en de veiligheid wordt gewaarborgd.
  Vind hier meer informatie over dit project.
 • Onderzoek LACCS
  LACCS is een visie op ‘Goed Leven’ voor mensen met ernstige verstandelijke meervoudige beperkingen (EVMB of EMB). Doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de manier waarop begeleiders werken met LACCS. We hebben gekeken naar de overwegingen die gemaakt worden bij de toepassing van LACCS in de praktijk en wat daarbij goed gaat en wat lastig(er) is. Het onderzoek is door Ipse de Bruggen geïnitieerd; al snel sloten de organisaties Talant, De Zijlen en S&L zorg ook aan. Het onderzoek werd begeleid door J . Landsman, TGO UMC Groningen. Ook is er nauwe samenwerking met de landelijke kenniskring LACCS. De resultaten van het onderzoek worden door het Kennisteam EVMB vertaald naar concretere verbeteracties.

  Bekijk hier het rapport 

 • Onderzoek Samen op weg naar zelf leren kiezen
  In samenwerking met Disability Studies Nederland (DSiN) en het Ipse de Bruggen kennisteam VB (mensen met een lichte en matig verstandelijk beperking) is er onderzoek gedaan ter versterking van de eigen regie van cliënten. Aanleiding voor dit onderzoek is dat het kennisteam constateerde dat we weinig inzicht hebben in de wijze waarop begeleiders de cliënten ondersteunen om zelf keuzes te maken en ervaringen cq expertise hierin beperkt wordt gebundeld en gedeeld. Terwijl zelf keuzes maken/ eigen regie hebben essentieel is voor kwaliteit van bestaan.

  Het onderzoek was een kleinschalig en praktijkgericht pilotproject op basis van participatief onderzoek. Binnen Ipse de Bruggen waren vijf cliënten benaderd om deel te nemen aan interviews met cliënten, observaties en focusgroepen met cliënten, ouders en begeleiders, om meer inzicht te krijgen in wat er voor cliënten nodig is om meer eigen regie te ervaren. Ook werd gekeken naar welke interventies bijdragen aan het ondersteunen van cliënten met een lichte of matige verstandelijke beperking bij het maken van keuzes.

  Tijdens het proces werd samengewerkt met een co-onderzoeker, die ook cliënt is bij Ipse de Bruggen. Uit het onderzoek bleek onder andere dat het zou helpen om een gezamenlijk beeld te krijgen van eigen regie. Wat verstaan we er precies onder? En wat doen we in de praktijk om de positie van de cliënt te versterken? Om antwoord op deze vragen te krijgen start er in 2021 binnen Ipse de Bruggen een vervolgproject ten behoeve van het versterken van de positie van de cliënt, onder leiding van het kennisteam VB.

  Bekijk hier het rapport

Prijs Maria Regina Scholten Fonds

Eens per twee jaar wordt de Maria Regina Scholtenprijs uitgereikt aan de professional(s) die met het beste idee komt voor kwaliteitsverbetering in de dagelijkse praktijk.

De uitreiking van de MRS-prijs wordt gedaan door de Vrienden van.

Met het geld kan het idee verder uitgewerkt of geïmplementeerd worden. In 2019 is de prijs voor het eerst uitgereikt en wel aan Marieke Bot (zie hieronder). In 2021 zal een nieuwe oproep worden gedaan voor het indienen van een goed idee voor kwaliteitsverbetering.

Woensdag 9 oktober 2019 ontving Marieke Bot, educatiemedewerker, de Maria Regina Scholtenprijs voor haar idee om een Preventie Agressie Training (PAT) voor cliënten te ontwikkelen. De jury verkoos Mariekes idee unaniem boven de andere gepresenteerde ideeën, omdat het een grote groep cliënten kan helpen en voor verschillende doelgroepen aangepast kan worden. Bovendien is niet alleen de individuele cliënt ermee geholpen, maar ook de groep en de begeleiding. Tot slot past het ook mooi bij de eigen regie die we nastreven. Bij de prijs hoort een bedrag van € 1.500 en ondersteuning vanuit de organisatie om het idee tot uitvoer te brengen.

Projecten die uw vriendschap nodig hebben

Meisje knuffelt met haar paard.

Nieuwe paddocks voor Manege De Tijd

Nieuwveen
Bij Manege 'De Tijd' kunnen cliënten met een verstandelijke beperking paardrijden. De huidige omheining moet vervangen worden zodat cliënten veilig naar hartelust kunnen paardrijden. Help je mee?

Schommel voor locatie 'De Ontdekkingstuin'

Ypenburg (Den Haag)
Op De Ontdekkingstuin willen we de kinderen graag meer mogelijkheden bieden om te spelen en prikkels te verwerken. Daarom willen wij graag een schommel plaatsen.

Inrichting gezamenlijke ruimten Ierlandlaan

Zoetermeer
Op de nieuwe woonlocatie De Ierlandlandlaan in Zoetermeer (oplevering begin 2023) zijn diverse meubels nodig om de gezamenlijke ruimten te kunnen inrichten.

Kinderen uit Oekraïne

Zwammerdam
Ipse de Bruggen vangt kinderen met meervoudige beperkingen uit Oekraïne op. Mensen in de directe omgeving zijn betrokken en hebben aangegeven te willen doneren. Dat is nu op een veilige manier mogelijk.

Spelen en beleven op KDC Bolsterberg

Zoetermeer
Bij KDC Bolsterberg zijn de huidige speelapparaten op het speeltuin dringend toe aan vervanging. Wij willen de speeltuin vernieuwen zodat kinderen op eigen niveau kunnen spelen en bewegen.

Schommelbanken in Nootdorp

Nootdorp
Voor diverse locaties in Nootdorp willen wij schommelbanken plaatsen en/of oude vervangen waardoor cliënten van Ipse de Bruggen in de buitenlucht veilig kunnen bewegen en meer plezier beleven.

Interactief spelen met de omiVista

Alphen aan den Rijn
Dagcentrum De Woutershof in Alphen aan den Rijn wil mensen met een verstandelijke beperking stimuleren en in beweging laten komen met behulp van een omiVista

Schommel voor woonlocatie Poolster 39

Waddinxveen
Woonlocatie Poolster 39 in Waddinxveen wil graag een schommel zodat ouder wordende volwassenen met een verstandelijke beperking meer kunnen bewegen en plezier beleven op hun oude dag.

Beleeftuin woonlocatie Roland Holstlaan

Delft
Woonlocatie Roland Holstlaan wil voor oudere cliënten een beleeftuin realiseren waarin alle zintuigen worden geprikkeld.

Vrienden van Ipse de Bruggen wil de cliënten van Ipse de Bruggen met een verstandelijke beperking een goed leven geven.