Gezond leven

Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen met een verstandelijke beperking minder bewegen en ongezonder eten dan mensen zonder verstandelijke beperking. Het aannemen van een gezonde leefstijl is niet vanzelfsprekend; dat geldt zowel voor mensen met als zonder beperking. Wat het voor mensen met een verstandelijke beperking extra lastig maakt, is dat het hen veelal ontbreekt aan inzicht in het belang van een gezonde leefstijl voor hun welzijn en dat zij vaak in meer of mindere mate afhankelijk zijn van anderen om hen hiertoe te stimuleren en te ondersteunen.

De Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen steunt al sinds 2016 het programma Samen Fit van Ipse de Bruggen. Onder Samen Fit vallen diverse projecten gericht op het verbeteren van de gezondheid van de cliënten van Ipse de Bruggen.

Voorbeelden van Samen Fit projecten:

  • Tovertafels en beleeftafels
  • Fietslabyrinten
  • Beleef- en beweegtuinen

Projecten binnen
gezond leven

Projecten die uw vriendschap nodig hebben

Samen buiten fietsen met de duo-fiets

Diverse locaties
Om samen veilig fietsen mogelijk te maken en te stimuleren dat cliënten van Ipse de Bruggen meer bewegen in de buitenlucht, willen wij graag een aantal duo-fietsen inzetten.

Vrienden van Ipse de Bruggen wil de cliënten van Ipse de Bruggen met een verstandelijke beperking een goed leven geven.