Onderzoek en innovatie

De Vrienden van Ipse de Bruggen investeert in onderzoek en innovaties. Bij innovaties gaat het zeker niet alleen om technische hoogstandjes en robots. Het gaat om alle denkbare vernieuwingen die bijdragen aan het goede leven van cliënten. Er geldt altijd één duidelijke maatstaf: een vernieuwing moet bijdragen aan het verbeteren van bestaan van de cliënten van Ipse de Bruggen.

Onderzoek

Zelf keuzes maken/eigen regie hebben is essentieel voor kwaliteit van bestaan.Om eigen regie te bevorderen worden onderzoeken gedaan die hieraan gerelateerd zijn.

Innovaties

Innovaties leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. Zo is er dankzij onderzoek een oogbesturingcomputer waardoor cliënten van Ipse de Burggen met zijn/haar ogen kan zeggen wat hij/zij wil.

Maria Regina Scholten Fonds

Het Maria Regina Scholten Fonds is een fonds onder beheer van de Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen. Het Maria Regina Scholten Fonds financiert onder meer praktijkgericht wetenschappelijke onderzoeken, uitgevoerd door (zorg)professionals.

Eens per twee jaar wordt de Maria Regina Scholtenprijs uitgereikt aan de professional(s) die met het beste idee komt voor kwaliteitsverbetering in de dagelijkse praktijk.

Projecten binnen
Onderzoek en Innovatie

Projecten die uw vriendschap nodig hebben

Maria Scholten Fonds

Zoetermeer
Maria Regina Scholten Fonds financiert wetenschappelijke onderzoeken. Daarnaast wordt één keer per jaar de Maria Regina Scholten Fonds-prijs uitgereikt.

Vrienden van Ipse de Bruggen wil de cliënten van Ipse de Bruggen met een verstandelijke beperking een goed leven geven.