Gerealiseerd!

Bewegen met de tovertafel

Voor mensen en kinderen met een ontwikkelings- of autismespectrumstoornis is samenspelen niet zo vanzelfsprekend. Zij vinden het bijvoorbeeld moeilijk om hun aandacht bij het spelen te houden, worstelen met taal en communicatie of kunnen moeilijk oogcontact maken. Dit maakt samenspelen lastig, terwijl het juist voor hen belangrijk is om deze vaardigheden te stimuleren.

Om de cliënten van Ipse de Bruggen te stimuleren om te beleven, in beweging te komen en sociale interacties aan te gaan hebben we met behulp van donaties tovertafels ingezet op diverse locaties.

De tovertafel is een vernieuwend spelconcept dat bestaat uit lichtanimaties die worden geprojecteerd op een willekeurige tafel. De lichtprojecties zijn interactief doordat ze reageren op de beweging van handen en armen van de spelers. De tafel fungeert als een scherm en boven de tafel hangt een projectiekast die de afbeeldingen projecteert. Zo ziet men bijvoorbeeld visjes op tafel zwemmen of een bal die heen en weer stuitert die ze zelf kunnen wegslaan.

Met de tovertafel willen we cliënten meer betrekken bij de groep (sociaal contact), iets extra bieden (activeren) en inspelen op hun ontwikkelingsniveau om zo te zorgen voor meer beweging, interactie en geluksmomenten.

Er zijn diverse locaties die nog steeds de wens hebben om een tovertafel in te zetten voor de cliënten.

Projecten die uw vriendschap nodig hebben

Speeltuin KDC Vlaardingen

Vlaardingen
Op het Kinderdienstencentrum Zonnehof Vlaardingen zijn de huidige speeltoestellen buiten verouderd en dringend toe aan vervanging

Fit op Aspergeakker

Zoetermeer
Wij willen graag een laagdrempelige manier van bewegen aanbieden waarbij elke client op zijn eigen niveau kan bewegen en die wij ook in groepsverband kunnen aanbieden.

Interactief fietsen met de fietslabyrint

Zwammerdam
Veel mensen vinden trainen en bewegen in het begin niet vanzelf leuk. Door training aan te bieden in de vorm van een spel en/of leuke activiteit gaan mensen er volledig in op.

Samen buiten fietsen met de duo-fiets

Diverse locaties
Om samen veilig fietsen mogelijk te maken en te stimuleren dat cliënten van Ipse de Bruggen meer bewegen in de buitenlucht, willen wij graag een aantal duo-fietsen inzetten.

Speeltuin De Beleving

Nieuwveen
Op Landgoed Ursula in Nieuwveen willen wij een speeltuin realiseren voor mensen met een beperking.

Vrienden van Ipse de Bruggen wil de cliënten van Ipse de Bruggen met een verstandelijke beperking een goed leven geven.