Word het nieuwste bestuurslid voor de Vrienden van Ipse de Bruggen

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en betrokken vrijwilliger om ons bestuur te versterken. De stichting realiseert mooie wensen en projecten die van grote betekenis zijn voor het levensgeluk van cliënten van Ipse de Bruggen. Maar ook steunen wij onderzoeken die het welzijn van cliënten met een verstandelijke beperking verbeteren. Als bestuurslid kunt u daarin bijdragen.

Voor het geluk van cliënten van Ipse de Bruggen

De afgelopen jaren hebben wij veel wensen in vervulling gebracht. Zo hebben diverse locaties nu duo-fietsen zodat cliënten veilig samen met begeleiders of hun naasten buiten kunnen fietsen. Of kunnen cliënten hun gevoelens en gedachten beter uitdrukken via aanraakgevoelige Crdl-apparaten. En spelen kinderen met een verstandelijke beperking nu in fonkelnieuwe speeltuinen. Maar de stichting realiseert veel meer wensen en sponsort diverse wetenschappelijke onderzoeken. Bekijk deze webpagina voor een vollediger overzicht.

Over het bestuur van de Vrienden van Ipse de Bruggen

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf vrijwilligers. Voor deze vacature zijn wij op zoek naar iemand die graag belangeloos wil bijdragen aan de doelstellingen van de Vrienden van Ipse de Bruggen. Het is erg fijn als u bekend bent met de organisatie Ipse de Bruggen, bijvoorbeeld via een band met een naaste die door Ipse de Bruggen wordt begeleid. Ervaring of affiniteit met fondsenwerving is een grote pre.

Meer informatie en aanmelden

Heeft u belangstelling voor deze rol of heeft u vragen? Neem gerust contact op met de heer Te Beest, de voorzitter van de Vrienden van Ipse de Bruggen via hwtebeest@ziggo.nl.