Kinderen wandelen met hun begeleider over een zebrapad.

Een veilig leefklimaat voor kinderen met een verstandelijke beperking

Kinderen moeten alle kansen krijgen om te leren en te ontdekken. Zo kunnen zij de wereld om zich heen begrijpen en groeien zij in hun zelfstandigheid. Maar dit kan alleen als zij zich veilig en comfortabel voelen. Dit noemen we een positief leefklimaat. Dankzij het Maria Regina Scholten Fonds, wordt onderzoek gedaan naar een zo goed mogelijk leefklimaat voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Ipse de Bruggen verleent onder andere zorg aan kinderen met een verstandelijke beperking. Doordat zij zich op een andere manier en tempo ontwikkelen dan kinderen zónder beperking, hebben zij veel extra begeleiding en aandacht nodig. Dit vraagt veel kennis en inzicht. Het doel van het onderzoek is om te bestuderen en te beschrijven wat een positief leefklimaat inhoudt voor kinderen met een verstandelijke beperking. En hoe zorgprofessionals en het gezin hieraan kunnen bijdragen.

Het Maria Regina Scholten Fonds, beheerd door de Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen, speelt een belangrijke rol in de financiering van praktijkgerichte wetenschappelijke onderzoeken. Deze worden uitgevoerd door zorgprofessionals en dragen bij aan het verbeteren van de zorgpraktijk. Lees hier meer over het Maria Regina Scholten Fonds.