Een positief leefklimaat voor kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking

Ipse de Bruggen Kind en Jeugd stimuleert kinderen om nieuwe vaardigheden aan te leren en zich te ontwikkelen. Een omgeving waar zij zich veilig voelen is hierbij essentieel. Dit prettige leefklimaat creëren wij met elkaar; kinderen, medewerkers en het gezin om de kinderen heen. Daarbij zien wij dat het per kind belangrijk is om te werken aan het vergroten of in stand houden van relaties tussen het kind en zijn omgeving (verbondheid), passende keuzemogelijke te creëren (autonomie) en samen met het kind en ouders op zoek te gaan naar de vaardigheden waar hij of zij goed in is (competenties). De begrippen verbondheid, autonomie en competenties vormen samen de zelfdeterminatietheorie.

De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar het leef- en werkklimaat binnen de behandelgroepen voor kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Onderzoek rondom het leefklimaat voor kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking is tot dusver vrijwel niet uitgevoerd.

In het onderzoek dat mede gefinancierd wordt door het MRS fonds zal bekeken worden op welke manier de visie van het leefklimaat en zelfdeterminatietheorie toepasbaar is binnen het werken met kinderen met een matig tot ernstige verstandelijke beperking en indien nodig een aangepaste definitie worden geformuleerd. Dit onderzoek is noodzakelijk om toe te kunnen werken naar een valide en betrouwbaar meetinstrument toepasbaar voor deze doelgroep. Dit onderzoek maak deel uit van een grotere onderzoekslijn binnen Ipse de Bruggen naar het leef- en werkklimaat.

Het onderzoek wordt begeleid door P. van der Helm en X. Moonen, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Meer weten? Neem dan contact op met Marieke van Schijndel (marieke.van.schijndel@ipsedebrugggen.nl) of Jacqueline van der Linden (jacqeuline.van.der.linden@ipsedebruggen.nl).