Nieuw logo en website voor Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen

De Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen heeft een nieuw logo en een nieuwe website.

De Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen draagt bij aan een goed leven voor de cliënten van Ipse de Bruggen. Met het geld dat de Stichting inzamelt, worden wensen van groepen cliënten bekostigd, die niet betaald kunnen worden uit reguliere (zorg-)gelden of subsidies.

De nieuwe website maakt duidelijk waar mensen aan bijdragen als ze Vriend worden en hoe belangrijk dat is. Vriend worden kan nu via de website op een eenvoudige en veilige manier.

Nieuw: Zakelijk Vriend worden

Organisaties die maatschappelijke betrokkenheid willen tonen, kunnen nu via de nieuwe website Zakelijk Vriend worden. Zij kunnen jaarlijks of eenmalig een bijdrage geven aan een goed leven voor onze cliënten.

Zakelijke Vrienden ontvangen naast het magazine ‘De Wereld Van’ ook een uitnodiging voor ambassadeursdagen.

Donaties voor specifieke projecten van locaties

Via de nieuwe website kan men ook een bijdrage geven aan grote wensen van locaties. Deze projecten staan duidelijk op de website vermeld met nadere toelichting.

We geven op de website ook inzicht in de projecten die dankzij de bijdragen van donateurs zijn gerealiseerd.

Met de nieuwe website is het nóg duidelijker dat door Vriend te worden je bijdraagt aan een beter leven voor de cliënten van Ipse de Bruggen.